ההסמכות שלנו, הקריירה שלך

Foundation Level

רמת ההסמכה הבסיסית - CTFL® הסמכה זו נדרשת כתנאי מקדים לכל שאר ההסמכות. מיועדת לאנשי מקצוע שצריכים להפגין ידע מעשי של מושגי היסוד של בדיקות תוכנה. זה כולל אנשים בתפקידים כמו מעצבי בדיקות, מנתחי בדיקות, מהנדסים, יועצי בדיקות, מנהלי בדיקות, בודקי קבלה ואנשי IT. רמת ההסמכה הבסיסית מתאימה גם לכל מי שצריך הבנה בסיסית של בדיקות תוכנה, כגון מהנדסי תוכנה, מנהלי פרויקטים, מנהלי איכות, מנהלי פיתוח תוכנה, אנליסטים עסקיים, מנהלי IT ויועצי ניהול.

Foundation Level

רמת ההסמכה הבסיסית - CTFL® הסמכה זו נדרשת כתנאי מקדים לכל שאר ההסמכות. מיועדת לאנשי מקצוע שצריכים להפגין ידע מעשי של מושגי היסוד של בדיקות תוכנה. זה כולל אנשים בתפקידים כמו מעצבי בדיקות, מנתחי בדיקות, מהנדסים, יועצי בדיקות, מנהלי בדיקות, בודקי קבלה ואנשי IT. רמת ההסמכה הבסיסית מתאימה גם לכל מי שצריך הבנה בסיסית של בדיקות תוכנה, כגון מהנדסי תוכנה, מנהלי פרויקטים, מנהלי איכות, מנהלי פיתוח תוכנה, אנליסטים עסקיים, מנהלי IT ויועצי ניהול.