ההסמכות שלנו, הקריירה שלך

מנהלים (ATM)

הסמכת ISTQB® Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) מספקת את הידע והמיומנויות לקחת אחריות על ניהול כל פעילויות הבדיקה לאורך מחזור החיים של פיתוח התוכנה. התכנית מכסה החל מאיך לתכנן גישת בדיקה מתאימה לפרויקט המבוססת על אסטרטגיית הבדיקה הארגונית ועד לבניית צוות בדיקה או בדיקת מיומנויות להשלמת הבדיקות הנדרשות. ההסמכה למנהל בדיקות ברמה המתקדמת מיועדת לאנשים שכבר השיגו נקודה מתקדמת בקריירה שלהם בבדיקות תוכנה ומעוניינים לפתח עוד את המומחיות שלהם בניהול בדיקות. כדי לזכות בהסמכה זו, על המועמדים להחזיק בתעודת בסיס בודק מוסמך ( (Foundation levelולהיות בעלי ניסיון מעשי מספיק.

מנהלים (ATM)

הסמכת ISTQB® Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) מספקת את הידע והמיומנויות לקחת אחריות על ניהול כל פעילויות הבדיקה לאורך מחזור החיים של פיתוח התוכנה. התכנית מכסה החל מאיך לתכנן גישת בדיקה מתאימה לפרויקט המבוססת על אסטרטגיית הבדיקה הארגונית ועד לבניית צוות בדיקה או בדיקת מיומנויות להשלמת הבדיקות הנדרשות. ההסמכה למנהל בדיקות ברמה המתקדמת מיועדת לאנשים שכבר השיגו נקודה מתקדמת בקריירה שלהם בבדיקות תוכנה ומעוניינים לפתח עוד את המומחיות שלהם בניהול בדיקות. כדי לזכות בהסמכה זו, על המועמדים להחזיק בתעודת בסיס בודק מוסמך ( (Foundation levelולהיות בעלי ניסיון מעשי מספיק.

אנליסטים (ATA)

הסמכת ISTQB® Advanced Test Analyst (CTAL-TA) מספקת את המיומנויות הדרושות לביצוע בדיקות תוכנה מובנות ויסודיות לאורך מחזור חיי פיתוח התוכנה. התכנית מפרטת את תפקידו ואחריותו של אנליסט הבדיקה בכל שלב בתהליך בדיקה סטנדרטי ומרחיב על טכניקות בדיקה חשובות. הסמכת אנליסט בדיקות ברמה מתקדמת מיועדת לאנשים המעוניינים להמשיך ולפתח את המומחיות שלהם בניתוח בדיקות ובטכניקות עיצוב בדיקות. כדי לזכות בהסמכה זו, על המועמדים להחזיק בתעודת בסיס בודק מוסמך (Foundation level) ולהיות בעלי ניסיון מעשי מספיק.

אנליסטים (ATA)

הסמכת ISTQB® Advanced Test Analyst (CTAL-TA) מספקת את המיומנויות הדרושות לביצוע בדיקות תוכנה מובנות ויסודיות לאורך מחזור חיי פיתוח התוכנה. התכנית מפרטת את תפקידו ואחריותו של אנליסט הבדיקה בכל שלב בתהליך בדיקה סטנדרטי ומרחיב על טכניקות בדיקה חשובות. הסמכת אנליסט בדיקות ברמה מתקדמת מיועדת לאנשים המעוניינים להמשיך ולפתח את המומחיות שלהם בניתוח בדיקות ובטכניקות עיצוב בדיקות. כדי לזכות בהסמכה זו, על המועמדים להחזיק בתעודת בסיס בודק מוסמך (Foundation level) ולהיות בעלי ניסיון מעשי מספיק.