עדכון סילבוס CTFL לגרסה 4.0

 

 

ארגון ISTQB אישר ופרסם לאחרונה גרסה חדשה של תכני הלימוד להסמכה הבסיסית ( סילבוס CTFL - רמה בסיסית - גרסה 4.0).  המטרה הייתה להפוך את הסילבוס לפחות תלוי במסלול פיתוח (SDLC) ספציפי, תוך מיזוג מושגים, והתייחסות לטכניקות וגישות המזוהות עם מסלולי פיתוח איטרטיביים  כגון SCRUM, Agile ו-XP  ובנוסף DevOps (CI/CD). הדבר ניכר בכך שחלק מהחומר החדש בגרסה 4.0 מקורו בתכני הלימוד של ההסמכה ל-Agile (CTFL-AT).

בהתאם לכך ארגון ITCB מכין סילבוס ובחינות מותאמים בעברית, ועל המכללות השולחות את תלמידיהן לבחינת ההסמכה להתאים את חומרי הלימוד שלהן בכדי שיהיו מיושרים עם תכני ורמת בחינת ההסמכה לכל המאוחר עד תחילת מאי שנת 2024.

 

 

 

מה שוחרר מ ISTQB?

 • סילבוס רמה בסיסית גרסה 4.0 באנגלית
 • בחינת דוגמה ותשובות לגרסה 4.0 באנגלית
 • עדכון של מילון המונחים (Glossary)
 • מסמך המתאר את מבנה וכללים לבחינה
 • טבלה מפורטת של מבנה הבחינה
 • הנחיות לאקרדיטציה (מיועד למוסדות הלימוד השונים, ביניהם: מרכזי הדרכה, מכללות, אוניברסיטאות וכו')
 • הערות והבהרות על שחרור גירסה 4.0

קישור למידע באתר ISTQB 

 

 

מה ישוחרר בהמשך מ ITCB?

 • סילבוס רמה בסיסית גרסה 4.0 בעברית
 • בחינת/ות דוגמה לגרסה 4.0 בעברית

 

 

עדכוני בחינות - לפי נהלי ISTQB

 • בחינות באנגלית המבוססות על סילבוס גרסה 3.1 יתאפשרו עד 09 במאי 2024
 • בחינות בעברית המבוססות על סילבוס גרסה 3.1 יתאפשרו עד 09 בנובמבר 2024

במידה והסטודנטים למדו - במרכז הדרכה מוסמך - לבחינה המבוססת על סילבוס גרסה 3.1 באנגלית או בעברית יוכלו לגשת לבחינה גרסה 3.1 במהלך תקופה זו.

לאחר תאריכים אלו כל הבחינות יהיו מבוססות על סילבוס גרסה 4.0.

 

 

האם ישנה ההשפעה על מוסמכים מגרסאות הקודמות לגירסה 4.0?

לא, אין השפעה. 

בודקים שברשותם הסמכת CTFL קודמת לגירסה 4.0 לא יידרשו לעבור בחינה מחודשת, והסמכתם נשארת בתוקף.

 

 

התוצאות העסקיות (BO) הצפויות ממועמד שעבר בהצלחה את מבחן ההסמכה החדשה הן כדלקמן:

 • הבנה מהי בדיקה ולמה היא מועילה
 • הבנה של מושגים בסיסיים בבדיקות תוכנה
 • זיהוי גישת בדיקה מתאימה ופעילויות שיש ליישם בהתאם להקשר של הבדיקה
 • יכולת הערכה ושיפור איכות התיעוד
 • הגדלת האפקטיביות והיעילות של הבדיקות והתאמת תהליך הבדיקה למחזור החיים של פיתוח התוכנה
 • הבנת עקרונות ניהול הבדיקות
 • כתיבת דוחות ליקויים ברורים ומובנים ויישום תקשורת יעילה לגביהם
 • הבנת הגורמים המשפיעים על סדרי העדיפויות והמאמצים הקשורים לבדיקות
 • עבודה כחלק מצוות משולב תפקודים (cross functional team)
 • מודעות לסיכונים והיתרונות הקשורים לאוטומציה של בדיקות
 • זיהוי מיומנויות חיוניות הנדרשות מהעוסקים בבדיקות
 • הבנת ההשפעה של סיכוני מוצר וסיכוני פרוייקט על תוכניות הבדיקה
 • דיווח אפקטיבי על התקדמות הבדיקות

 

 

מידע כללי:

 • למרות שהתוצאות העסקיות (BOs) ומטרות הלמידה (LOs) מבוססות על אלה שמרכיבים את CTFL 3.1 ו-CTFL-AT,  כל אחד מה- BOs וה- LOs נערך ושופץ או נוסח מחדש במידת הצורך.
 • נוספו  BOs ו- LOs חדשים לגרסה זו של הסילבוס על מנת לתת מענה לשינויים בתעשייה.
 • רמות הידע של ה- LOs הוערכו והותאמו.
 • כל הסילבוס נערך מחדש.
 • שאלות מבחן לדוגמה נגזרו מה- LOs המאושרים לפני כתיבת תוכן הסילבוס, כדי לאמת את יכולת הבדיקה של LOs.
 • מילות המפתח תואמות לאלו הקיימות במילון המונחים של ISTQB.

 

 

מה בהמשך?

ארגון ITCB יפרסם בהמשך הסברים נוספים על תכנים מהסילבוס, בפרסומים בערוצי המידע השונים (אתר ITCB, LinkedIn, Facebook, מגזין "עולם הבדיקות", פודקסטים ועוד).